Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU

(Theo Quyết định số 699/QĐ-NHNN ngày 12/4/2024 của Thống đốc NHNN Việt Nam)

 
     I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Chi nhánh có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.

        II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN    

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.

2. Thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác thông tin tín dụng.

3. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc.

4. Giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc.

5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động phòng, chống rửa tiền; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Thống đốc.

6. Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

7. Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước.

8. Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

9. Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng khi được Thống đốc ủy quyền.

10. Quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá bảo quản tại Chi nhánh và khi giao nhận theo quy định.

11 . Đối với Chi nhánh Bình Định, Phú Thọ, Vĩnh Long: Tổ chức quản lý, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá giữa Chi nhánh với Kho tiền Trung ương; giữa các Chi nhánh trong khu vực với nhau theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

12. Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo phân công, ủy quyền của Thống đốc.

13. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

14. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn hóa công sở.

15. Báo cáo, cung cấp thông tin, nội dung trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

17. Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác thanh niên; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

18. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

        III. CƠ CẤU TỔ CHỨC     
1. Phòng Tổng hợp - Kế toán.

2. Phòng Hành chính - Nhân sự và Kiểm soát nội bộ.

3. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ.

4. Thanh tra, giám sát ngân hàng.
 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
https://www.sbv.gov.vn/
https://cic.org.vn/
https://thoibaonganhang.vn
Hệ thống các tổ chức tín dụng
http://vnubw.org.vn/
http://vandongxahoi.mattran.org.vn/
Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk
Chuyển đổi số cho người dân
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay7,635
  • Tháng hiện tại110,699
  • Tổng lượt truy cập6,613,738

03/2024/TT-NHNN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 36 | lượt tải:14

02/2024/TT-NHNN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2016

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 35 | lượt tải:10

01/2024/TT-NHNN

Thông tư quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 33 | lượt tải:19

25/2023/TT-NHNN

Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Thời gian đăng: 05/02/2024

lượt xem: 427 | lượt tải:76

20/2023/TT-NHNN

Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN Việt Nam và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành DN, HTX, TCTD sau khi thôi chức vụ

Thời gian đăng: 01/01/2024

lượt xem: 502 | lượt tải:61
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down