30/2024/TT-NHNN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 39 | lượt tải:0

31/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 51 | lượt tải:0

32/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 106 | lượt tải:0

25/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:0

24/2024/TT-NHNN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 44 | lượt tải:0

Hội nghị gặp mặt doanh nhân, đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, năm 2023

Thứ tư - 11/10/2023 23:19 302 0
Chiều ngày 11/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nhân, đối thoại doanh nghiệp năm 2023 dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đặc biệt là 300 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh, phát triển Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.954 doanh nghiệp. 09 tháng đầu năm 2023, đã cấp đăng ký thành lập mới được 100 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 1.940 tỷ đồng; cấp đăng ký hoạt động được 96 Chi nhánh, Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; đã cấp đăng ký thành lập mới được 20 hợp tác xã, vốn đăng ký là 76 tỷ đồng…Theo đánh giá, nhìn chung các doanh nghiệp, hợp tác xã đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo chế độ cho người lao động. Đến hết tháng 9/2023 các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đóng góp trên 77,5% nguồn thu ngân sách của tỉnh khoảng 1.145 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 21.375 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 06 triệu đồng/người/tháng.
 
zalo55
Ông Nguyễn Đình Vinh, PGĐ NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện các giải pháp của ngành Ngân hàng Lai Châu nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng đối với nền kinh tế. Theo đó, trong 9 tháng năm 2023, NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện các giải pháp, như: Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với ngành Ngân hàng trong triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng cho nền kinh tế; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương các huyện, thành phố trong quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, nhất là phối hợp triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; trong tháng 3/2023 tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2023; tăng cường công chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình triển khai và thực hiện. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng, đến ngày 30/9/2023 tổng dư nợ cho vay đạt 18.970 tỷ đồng, tăng 6,74% so với đầu năm 2023, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (tăng 4,45%). Trong đó, cho vay doanh nghiệp đạt 8.402 tỷ đồng, chiếm 57,12%/dư nợ Khối NHTM; riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 7.310 tỷ đồng, chiếm 49,7%/dư nợ Khối NHTM, tăng 28,8% so với đầu năm 2023, với 274 khách hàng còn dư nợ; đặc biệt trong 9 tháng năm 2023, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực triển khải thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, nâng cao khả năng hấp thụ nguồn vốn tín dụng, như: (i) Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, chính sách tín dụng tại Chương trình phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội và theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam: Kết quả cho vay theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP có 03 khách hàng được hưởng chính sách hỗ trợ, doanh số hỗ trợ lãi suất từ đầu Chương trình là 28,25 tỷ đồng, số dư nợ hiện tại là 9,05 tỷ đồng, số tiền lãi đã hỗ trợ 170 triệu đồng; Kết qu thc hin theo Thông tư s 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023, có 14 khách hàng, dư nợ 50,85 tỷ đồng được cơ cu li thi hn tr n và gi nguyên nhóm nợ; Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, có 02 khách hàng, dư nợ 3,6 tỷ đồng; (ii) Giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu cho 10.170 khách hàng, dư nợ đã giảm lãi suất 5.557 tỷ đồng, số tiền lãi đã giảm 9,63 tỷ đồng; (iii) miễn, giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng trả nợ xấu, nợ đã XLRR trong giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19 cho 278 khách hàng, số tiền đã miễn, giảm 1.569 triệu đồng; (iv) cho vay mới theo các chương trình tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường cho 1.954 khách hàng, dư nợ được giảm lãi suất 2.312,3 tỷ đồng; số tiền lãi đã hỗ trợ gần 03 tỷ đồng; …
 
Cũng tại Hội nghị, về nội dung đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, UBND các huyện đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo các nhóm câu hỏi về: hỏi, đề xuất, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề: Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khó khăn để tiếp cận đất đai thực hiện dự án, bồi thường, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng; thủ tục chuyển đổi mục đích rừng còn khó khăn; hạ tầng truyền tải điện chưa được đầu tư tương sứng; thủ tục hành chính, chính sách về thuế, tín dụng ngân hàng… Theo đó, đại diện lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu trả lời ý kiến của 01 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
image 20231012101535 3
Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu Kết luận Hội nghị, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận hơn 40 ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã tại Hội nghị, đặc biệt là những ý kiến hiến kế, đề xuất. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền thì sẽ tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đối với các ý kiến trong thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để có biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hết sức lắng nghe, chia sẻ với các doanh nghiệp, hợp tác xã; chủ động nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã trong tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội; chủ động nghiên cứu, đánh giá thách thức và thời cơ, kịp thời chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, hội viên; thường xuyên trao đổi thông tin, tiếp tục xây dựng phản ánh, bổ sung chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nâng cao vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin về pháp luật, thị trường, dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, giải quyết tranh chấp, là chỗ dựa, là nơi phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Tiến Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
https://www.sbv.gov.vn/
https://cic.org.vn/
https://thoibaonganhang.vn
Hệ thống các tổ chức tín dụng
http://vnubw.org.vn/
http://vandongxahoi.mattran.org.vn/
Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk
Chuyển đổi số cho người dân
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Zalo Bộ Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay7,986
  • Tháng hiện tại204,508
  • Tổng lượt truy cập7,010,956
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down