30/2024/TT-NHNN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 39 | lượt tải:0

31/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 51 | lượt tải:0

32/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 106 | lượt tải:0

25/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:0

24/2024/TT-NHNN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 44 | lượt tải:0

Lai Châu: Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 14/09/2022 00:07 1.629 0
Hội nghị được UBND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức vào sáng nay (13/9) tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Dự Hội nghị, về phía đại biểu Trung ương có Thứ trưởng Y Vinh Tơr - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
Đồng chí Thứ trưởng Y Vinh Tơr - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng Hội nghị.
Đồng chí Thứ trưởng Y Vinh Tơr - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; Ban Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Hội sở chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện…

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã trình bày Báo cáo tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lai Châu được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2004 với tổng dư nợ nhận bàn giao ban đầu là 45,9 tỷ đồng, đến nay dư nợ là 2.933 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo triển khai thành công chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ; đã triển khai cho vay 18 chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh và cung cấp vốn tín dụng chính sách cho 269.830 lượt hộ nghèo, hộ chính sách khác được vay vốn với tổng số tiền 7.693.348 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 4.801.057 triệu đồng.

Từ nguồn vốn vay đó, đã có 72.765 lượt hộ nghèo thoát khỏi ngưỡng nghèo; tạo việc làm mới cho 26.775 người lao động; 9.854 học sinh, sinh viên được vay vốn phục vụ học tập; xây mới 71.033 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 7.795 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để làm nhà, trong đó có 592 căn nhà từ nguồn vốn cho vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội...

Có thể nói, sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu: Nguồn vốn hàng năm tăng trưởng từ 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2030 tổng dư nợ đạt 5.500.000 triệu đồng; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% trên tổng dư nợ, tỷ lệ thu lãi đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ giao dịch ở xã bình quân đạt trên 98%... Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tỉnh Lai Châu đã đưa ra các giải pháp thực hiện như, tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hàng năm bố trí chuyển một phần vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; triển khai thực hiện kịp thời các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp; duy trì, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách; tăng cường, nâng cao chất lương công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận về việc kết quả sau 20 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh; vai trò lãnh chỉ đạo của UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đối với tín dụng chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác ủy thác giữa Hội Cựu chiến binh và Ngân hành Chính sách xã hội cấp huyện…

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của tỉnh Lai Châu đạt được trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Lai Châu tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định này; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06/KL-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đối với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận ủy thác, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh để triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh theo các văn bản liên tịch, hợp đồng đã được ký kết.

Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội đến với Nhân dân và tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lai Châu, tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi nhánh ngày càng vững mạnh…

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho rằng, Hội nghị lần này đã tập trung đánh giá những mặt đã làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện tốt hơn nữa chính sách tín dụng ưu đãi, góp phần tạo nhiều việc làm, cải thiện hơn nữa cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội đã đến dự, chỉ đạo Hội nghị và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí, tạo điều kiện hơn nữa đến chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen, Vinh danh, Giấy khen cho 14 tập thể, 46 cá nhân của tỉnh Lai Châu có thành tích xuất sắc trong 20 năm thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội và triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Thị Đức Hạnh trao Bảng vinh danh cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các tập thể.

Nguồn tin: Cập nhật 22:03 thứ Tư ngày 14/9/2022/https://laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
https://www.sbv.gov.vn/
https://cic.org.vn/
https://thoibaonganhang.vn
Hệ thống các tổ chức tín dụng
http://vnubw.org.vn/
http://vandongxahoi.mattran.org.vn/
Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk
Chuyển đổi số cho người dân
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Zalo Bộ Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay7,967
  • Tháng hiện tại204,489
  • Tổng lượt truy cập7,010,937
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down