30/2024/TT-NHNN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:0

31/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 25 | lượt tải:0

32/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 78 | lượt tải:0

25/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:0

24/2024/TT-NHNN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 22 | lượt tải:0

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu “Dấu ấn một nhiệm kỳ”

Thứ tư - 05/04/2023 02:44 1.172 0
Nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh; sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của Giám đốc Chi nhánh; sự nỗ lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban chấp hành Công đoàn, cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn đối với nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất;..
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước Đại hội
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước Đại hội
Mặc dù trong kỳ do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tình hình tư tưởng đoàn viên và người lao động chi nhánh luôn ổn định, luôn tin tưởng, yên tâm công tác, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 đều đạt và vượt, Cụ thể:

Đối với các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn: giai đoạn 2018-2022, công đoàn cơ sở đều đạt từ mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, riêng năm 2018, 2020 đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, năm 2022 đang đề nghị mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trung bình hằng năm, tỷ lệ đoàn viên đạt danh hiệu “Xuất sắc” là 95,26% (Năm 2018: Tỷ lệ đoàn viên xuất sắc 97,29%; năm 2019: 97,29%; năm 2020: 92,3%; năm 2021: 92,1%; năm 2022: 97,36%). Trong nhiệm kỳ, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên đã giới thiệu cho Chi bộ đảng 12 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hằng năm, 100% gia đình đoàn viên và người lao động đều đạt gia đình văn hóa. Trung bình, hằng năm, tỷ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu 02 giỏi là 94,73%, trong đó, năm 2019, 2022 đạt tỷ lệ 100%; năm 2020, 2021 đạt tỷ lệ 94,73% và năm 2018 đạt tỷ lệ 84,21%.

Đối với các chỉ tiêu Công đoàn tham gia phối hợp chỉ đạo với chuyên môn: 100% đoàn viên công đoàn đã được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, thể lệ, chế độ của ngành, nội quy quy chế của cơ quan và các đoàn thể thông qua hình thức Hội nghị trực tiếp hoặc triển khai đến từng tổ công đoàn hoặc từng cá nhân tự nghiên cứu, học tập do Chuyên môn, Công đoàn phối hợp thực hiện. Giai đoạn 2018-2022, hằng năm, 100% CB,CC&LĐ đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trung bình hằng năm tỷ lệ CB,CC&LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến là 92,97% (năm 2018: 86,84%; năm 2019: 97,39%; năm 2020: 92,3%; năm 2021: 91,1%; năm 2022: 97,36%). Hằng năm, 100% CB,CC&LĐ đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, đồng thời thực hiện nghiêm túc nội dung đã cam kết, nhất là khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm. 100% đoàn viên công đoàn tích cực, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan, đoàn thể. 100% CB,CC&LĐ không mắc các tệ nạn xã hội, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 100% CB,CC&LĐ đều áp dụng và thực hiện tốt các quy trình, chỉ tiêu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; 9001-2015.

 

* Kết quả công tác tuyên truyền giáo dục trong ĐV&NLĐ:
BCH Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các bộ luật liên quan trực tiếp đến người lao động; các nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, nhất là tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Điều lệ công đoàn Việt Nam (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả như: tổ chức triển khai mô hình “Ngày pháp luật” hàng tháng; các cuộc sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, các cuộc họp của Chi nhánh, của các tổ chức đoàn thể; gửi trên nhóm Zalo; sao gửi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành Edoc, email đến toàn thể ĐV&NLĐ trong Chi nhánh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chi nhánh (tổ chức 42 Hội nghị, với 1.520 lượt đoàn viên tham gia, nội dung quán triệt, học tập các Bộ Luật, Luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung; các chỉ thị, nghị quyết của đảng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các cơ chế chính sách của ngành, của tỉnh và các văn bản của Công đoàn cấp trên).

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, các dự kiện quan trọng của đất nước, của ngành Ngân hàng, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của ĐV&NLĐ về truyền thống, không có ĐV&NLĐ nào mắc các tệ nạn xã hội (tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam; Kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Lai Châu; Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn NHVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN).

Tiếp tục quán triệt 100% đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là việc chấp hành nghiêm túc học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm, quý và việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tích cực tuyên truyền triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐV&NLĐ, sớm phát hiện vấn đề nảy sinh để kịp thời định hướng và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong ĐV&NLĐ để ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

 
 
* Kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và các cuộc thi trong ĐV&NLĐ
Trong nhiệm kỳ, BCH CĐCS đã phối hợp với chuyên môn để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để ĐV&NLĐ tham gia như: Đại hội TDTT ngành Ngân hàng Lai Châu lần thứ IV, V; Hội thao – giao lưu văn nghệ NHNN 7 tỉnh biên giới phía bắc (Cụm thi đua 3); Hội thi tìm hiểu “Kiến thức pháp luật và gia đình” trong nữ CB, CC, VC ngành ngân hàng Lai Châu; Hội thi nấu ăn giỏi ngành ngân hàng Lai Châu nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ (8/3) và ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2019; Giải bóng chuyền hơi ngành Ngân hàng Lai Châu chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN; Hội thao ngành Ngân hàng Lai Châu nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Hội thao Khối các cơ quan trung ương trên địa bàn; Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; Hội thao khối Công đoàn NHNN các tỉnh phía Bắc; phối hợp cùng với Sở Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức Giải cờ vua cờ tướng bóng bàn trên địa bàn tỉnh hằng năm…

 

Hàng năm, công đoàn xây dựng Kế hoạch tập luyện và tổ chức phát động, động viên ĐV&NLĐ tích cực luyện tập, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các cuộc thi các do tỉnh, ngành, khối tổ chức. Kết quả: ĐV&NLĐ thuộc CĐCS đã tham gia 20 giải thể thao, hội thao và 02 hội thi do tỉnh, ngành, khối, tổ chức, với trên 500 lượt đoàn viên tham dự; trong đó có 04 lần tham gia đạt giải nhất toàn đoàn; 01 lần giải nhì và 05 lần đạt giải 3 toàn đoàn, cùng nhiều huy chương vàng, bạc, đồng và giải nhất, nhì, ba cá nhân.

Phát động, động viên, khuyến khích công chức và người lao động tham gia các cuộc thi do Công đoàn NHNN và Tỉnh tổ chức. CC&NLĐ chi nhánh đã tham gia 16 cuộc thi với 450 lượt ĐV&NLĐ tham gia hưởng ứng, trong đó 01 đoàn viên đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam”, được Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khen thưởng (Cuộc thi trực tuyến về “Chính sách pháp luật đối với lao động nữ”; tìm hiểu “Bộ Luật Lao động năm 2019”; Cuộc thi về “Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam”; cuộc thi về “Tuyên truyền, phổ biến và phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Cuộc thi công chức, viên chức, người lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo; cuộc thi Tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; cuộc thi "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại tại Việt Nam"; Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”; phát động viết bài “Tự hào truyền thống 30 năm công đoàn Ngân hàng Việt Nam”; cuộc thi “Cán bộ công đoàn ngân hàng hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập”; Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022; cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại tại Việt Nam"; Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”; phát động viết bài “Tự hào truyền thống 30 năm công đoàn Ngân hàng Việt Nam”).

 
 
* Kết quả công tác tham gia quản lý, nghiên cứu đề xuất xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐV&NLĐ, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
Ngày 19/4/2018, Ban Chấp hành công đoàn đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Lãnh đạo chi nhánh với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chi nhánh nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.
Chỉ đạo, đôn đốc ĐV&NLĐ tích cực tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật khi được NHNN Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng xin ý kiến tham gia, các quy chế, quy định của cơ quan có liên quan trực tiếp đến CB,CC&NLĐ (như Luật BHXH, Luật Lao động sửa đổi, các Quy chế, Quy định nội bộ…), đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CB, CC&NLĐ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV&NLĐ; Ban chấp hành Công đoàn tham gia đầy đủ Hội đồng tuyển dụng lao động, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xếp loại lao động...

 
 
Các hoạt động chăm lo cho ĐV&NLĐ: BCH Công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí cho ĐV&NLĐ khám sức khỏe định kỳ hằng năm; Tổ chức động viên, thăm hỏi kịp thời đoàn viên ốm đau, bệnh tật phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện; thăm hỏi gia đình chính sách là thân nhân của đoàn viên nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu là con CB, CC trong chi nhánh nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu hằng năm (Công đoàn đã trích Quỹ tình nghĩa tổ chức thăm hỏi, động viên đối với 52 lượt đoàn viên và thân nhân đoàn viên công đoàn với tổng số tiền là 42 triệu đồng; phối hợp với Đoàn thanh niên tặng quà cho các cháu là con CB, CC trong chi nhánh nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu với tổng số tiền là 25 triệu đồng). Đặc biệt, trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, Ban Chấp hành công đoàn đã phối hợp với chuyên môn hiện tốt việc đảm bảo an toàn cho ĐV&NLĐ (trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt…); đề nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chi hỗ trợ cho 22 ĐV&NLĐ bị nhiễm Covid -19 với tổng số tiền là 46 triệu đồng./.
 
 

Tác giả: Châu Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
https://www.sbv.gov.vn/
https://cic.org.vn/
https://thoibaonganhang.vn
Hệ thống các tổ chức tín dụng
http://vnubw.org.vn/
http://vandongxahoi.mattran.org.vn/
Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk
Chuyển đổi số cho người dân
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Zalo Bộ Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay8,081
  • Tháng hiện tại129,908
  • Tổng lượt truy cập6,936,356
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down