30/2024/TT-NHNN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi và mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:0

31/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 27 | lượt tải:0

32/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 80 | lượt tải:0

25/2024/TT-NHNN

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 24 | lượt tải:0

24/2024/TT-NHNN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 25 | lượt tải:0

Định hướng triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022

Thứ bảy - 01/01/2022 06:45 2.034 0
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng nêu rõ nhiệm vụ triển khai ngành Ngân hàng trong năm 2022.
Định hướng triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với những kết quả và những đóng góp tích cực của Ngành trong công tác kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2021. Đây là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng rất nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian qua, đặc biệt là khó khăn, thách thức do tác động của Covid-19 trong năm 2021.

Đối với những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm đồng chí Phó Thủ tướng đã chỉ ra và những nhiệm vụ trọng tâm đồng chí giao cho ngành Ngân hàng trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu quả ngay sau Hội nghị này. Ngành Ngân hàng xin hứa với đồng chí Phó Thủ tướng sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các tồn tồn tại, hạn chế và vượt qua các khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Chính phủ thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm hợp tác của các Ban, Bộ, Ngành trung ương và địa phương.

“Sự quan tâm của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho thấy Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hệ thống ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế, trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Sự đoàn kết, đồng lòng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, sự vào cuộc trách nhiệm của các đơn vị trong hệ thống từ NHTW đến các chi nhánh tỉnh, thành phố cùng các TCTD đã góp phần đem lại những thành tựu, dấu ấn về hoạt động ngân hàng trong năm 2021. Đó là bằng chứng thể hiện hệ thống ngân hàng đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình”. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh

image

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Theo Thống đốc NHNN, Hội nghị đã thống nhất cao về những kết quả đạt được của ngành NH trong năm 2021. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng biểu dương tất cả các tập thể, cá nhân trong Ngành đã có nhiều cố gắng vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức để toàn Ngành đạt được thành tích cao về mọi mặt hoạt động trong năm 2021.

Bước sang năm mới, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và gánh trên vai nhiệm vụ chính trị nặng nề, nhưng ngành Ngân hàng cũng có nhiều cơ hội và thuận lợi từ những thành tựu đã đạt được, đặc biệt luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp của các Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương. Thống đốc NHNN mong tất cả các đồng chí lãnh đạo, các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được, quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Ngân hàng trong năm 2022.

Thống đốc NHNN đề nghị toàn Ngành quán triệt chủ trương, định hướng, mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nâng cao khả năng thích ứng với diễn biến kinh tế, tiền tệ trong nước và quốc tế; Quán triệt phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với bảo đảm an toàn hiệu quả, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro; Triển khai có hiệu quả tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD, xử lý có hiệu quả ngân hàng yếu kém; Thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận các tiện ích thương mại cho doanh nghiệp và người dân góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đề nghị quán triệt các giải pháp, định hướng chỉ đạo điều hành chi tiết của ngành Ngân hàng trong năm 2022 được đề cập trong báo cáo tại Hội nghị này, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động, chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, Ban, Ngành để thực hiện mục tiêu Chính phủ đề ra cho năm 2022.

Thống đốc NHNN đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi sát diễn biến, tình hình trong lĩnh vực được giao phụ trách để chủ động tham mưu, đề xuất cho Ban lãnh đạo các biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo điều kiện cho các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả và hỗ trợ tốt cho tăng trưởng kinh tế. Sớm hoàn thiện Chỉ thị của ngành Ngân hàng để ban hành ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN đề nghị chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc, giám đốc các TCTD nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức mình, tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí hoạt động để dành nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro và tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị các đơn vị trong Ngành quán triệt và thực hiện nghiêm 3 nội dung trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp, quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời, sẵn sàng các phương án, biện pháp ứng phó mọi tình huống để vừa bảo vệ an toàn, sức khoẻ người lao động, vừa không để gián đoạn các hoạt động.

Hai là, tập trung đáp ứng tốt nhu cầu tiền mặt, thanh toán, tín dụng của người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán, đảm bảo mọi hoạt động ngân hàng diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ nhân dân đón Tết.

Ba là, không tổ chức chúc tết, tặng quà các đơn vị, lãnh đạo NHNN. Ngay sau khi nghỉ Tết, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện ngay các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng ngay từ những tháng đầu năm.

Đối với kiến nghị của các TCTD tại Hội nghị, Thống đốc giao Văn phòng NHNN tổng hợp, gửi các đơn vị chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Lãnh đạo NHNN chỉ đạo xử lý.

Nguồn tin: Cập nhật 18:46 thứ Bảy ngày 01/01/2022/https://sbv.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
https://www.sbv.gov.vn/
https://cic.org.vn/
https://thoibaonganhang.vn
Hệ thống các tổ chức tín dụng
http://vnubw.org.vn/
http://vandongxahoi.mattran.org.vn/
Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk
Chuyển đổi số cho người dân
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Zalo Bộ Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay3,696
  • Tháng hiện tại139,944
  • Tổng lượt truy cập6,946,392
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down