Chiều 18/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, chính sách tín dụng đã đạt nhiều kết quả tích cực, cuộc sống của người dân được nâng cao…
Chính sách tín dụng triển khai hiệu quả, cải thiện cuộc sống cho các đối tượng chính sách- Ảnh 1.

Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục tín dụng ưu đãi đến các đối tượng

Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu, các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh…

Chính sách tín dụng triển khai hiệu quả, cải thiện cuộc sống cho các đối tượng chính sách- Ảnh 2.

Đồng chí Trịnh Trọng Tấn. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp đã thực hiện việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến với hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp. Kịp thời phân bổ nguồn vốn các chương trình tín dụng đảm bảo đúng quy định, việc cho vay đến đúng đối tượng được thụ hưởng và phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023 là 3.680.618 triệu đồng, tăng 556.587 triệu đồng so với năm 2022. Tổng dư nợ là 3.677.693 triệu đồng, tăng 469.580 triệu đồng so với năm 2022. Doanh số cho vay là 1.085.661 triệu đồng với 18.497 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ là 615.687 triệu đồng. Tổng dư nợ quá hạn và khoanh nợ là 4.150 triệu đồng, chiếm 0,11%.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng, nguồn vốn cho vay chủ yếu đầu tư cho sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, chi phí cho con em theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên nghiệp, học nghề… Đã có 4.118 lượt hộ nghèo, 1.392 lượt hộ cận nghèo, 115 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; có 1.750 lượt hộ sản xuất kinh doanh và thương nhân tại vùng khó khăn được vay vốn… Qua đó, góp phần vào giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân, đóng góp trực tiếp vào hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Đến nay, tỉnh có 106/106 xã, phường, thị trấn có Điểm giao dịch xã với đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị đảm bảo an toàn phục vụ tốt cho công tác giao dịch tại xã, tỷ lệ giao dịch tại xã đạt bình quân 99,14%.

Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội đến 31/12/2023 là 3.664.437 triệu đồng, với 1.418 tổ tiết kiệm và vay vốn, 53.671 hộ dư nợ. Chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên. Cùng với đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng đã ủng hộ 761 triệu đồng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chính sách tín dụng triển khai hiệu quả, cải thiện cuộc sống cho các đối tượng chính sách- Ảnh 3.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả vốn vay cho đối tượng chính sách; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trong năm 2024 và những năm tiếp theo…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề nghị thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp nâng cao vai trò, công tác phối hợp với các đơn vị triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đến các đối tượng. 

Chính sách tín dụng triển khai hiệu quả, cải thiện cuộc sống cho các đối tượng chính sách- Ảnh 4.

Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng nhấn mạnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng; triển khai tốt các chương trình cho vay của Chính phủ về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ theo kế hoạch. 

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đến với Nhân dân, tiếp tục đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định…